Post wedding portraiture. Shot at Tsukiji Market, Shibuya Crossing, Little Nap Coffee Stand, Ota-ku Haneda, Chuo-ku Nihonbashi, Namiyoke Inari Shrine, Yoyogi Park, Yoyogi Hachiman Railway, Shinjuku in Tokyo, Japan

I will travel wherever you take me.